Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Rafilm Company
Proiecte Europene

   Home Services Consultancy Assistance and Consultancy

Servicii consultanţă şi asistenţă
There are no translations available.


Servicii complete de asistenţă în identificarea şi elaborarea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile.


1. Identificarea surselor de finanţare pentru fiecare categorie de solicitanţi (sectorul public, privat, ONG-uri etc.);
2. Colectarea informaţiilor necesare pentru întocmirea documentaţiei de finanţare;
3. Organizarea documentaţiei primite din partea beneficiarului
4. Adaptarea informaţiilor la cerinţele din ghidul solicitantului si documentele programatice nationale si europene;
5. Elaborarea şi conceperea documentaţiei de finanţare;
6. Asistenţă pentru depunerea documentaţiei la termen şi în condiţiile impuse de finanţator;
7. Menţinerea legăturii cu finanţatorul până la primirea acceptului de finanţare şi semnarea contractului de finantare.


Servicii de consultanţă şi asistenţă în implementarea proiectelor

1. Coordonarea activităţilor şi menţinerea legăturii cu autoritatea contractanta;
2. Respectarea prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor;
3. Asistenţa în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile din proiect, derulate pe perioada implementării proiectului;
4. Întocmirea dosarelor de plată în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante;
5. Urmărirea aplicării măsurilor de informare şi publicitate pe perioada implementării proiectului;
6. Întocmirea rapoartelor de progres ale proiectului;
7. Întocmirea raportului final al proiectului.