Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Portofoliu
Rafilm Company
Proiecte Europene

   Home Portofoliu

Portofoliu

 

Beneficiar

Titlul proiectului

Sursa de finanţare

Valoare

SC Servicii Cadastrale SRL

Sănătatea e mai bună decat toate

 

POS DRU – ajutor de minimis SSM

263.909 lei

Asociaţia Procons

Centru judeţean pentru prevenirea şi combaterea corupţiei

Facilitatea deTranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

97.750 Euro

Asociaţia Procons

Biroul de Informare și Consiliere a Resortisanților Iași – BRICI

Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor
ţărilor terţe

Număr de referinţă: IF/09.01

167.280 lei

Asociaţia Procons

Counselling Citizens Bureau – Performance and Transparency in Local Public Administration (BCC)

Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova

2007-2013

Priority 3 “People to
People Co-operation”

165.000 Euro

Fundaţia Ecologică Green

Un viitor mai

POS DRU – DMI 5.1.

12.714.429 lei

Primăria Movileni

Împreună pentru educaţie

POS DRU – DMI 2.2. Nu abandona scoala!

1.132.890 lei

 

Primăria Movileni

Strategia de dezvoltare locală – Movileni, orizonturi europene 2015

 

PO DCA - Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”

Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

528.401 lei

Primăria Prisacani

The Road to Clean Communities (R.C.C.)

Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova

2007-2013

Environmental challenges and emergency preparedness

1.650.000 Euro

National Federation of Agriculture Producers from Moldova AGROinform

Rep. Moldova, Chișinau

Action for Sustainable Usage of Natural Resources - RURALIA

Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova

2007-2013

Priority 2 Environmental challenges and emergency preparedness

275.000 Euro

Asociaţia Soarta Soroca, Rep. Moldova

Participative democracy in Soroca

Balkan Trust for Democracy

66.900 $

Asociaţia Soarta Soroca, Rep. Moldova

FATE to Fight Human Beings Traffic

Ortaid and Foreign Affairs Ministry of Finland

60.000 Euro

Asociaţia Soarta Soroca, Rep. Moldova

și

The Ecumenical Association of Churches in Romania - AIDRom

Centres for Hope

EC-UN JOINT MIGRATION & DEVELOPMENT INITIATIVE (JM&DI)

199.762 Euro

Agenţia pentru dezvoltare Regională Habitat, Rep. Moldova

The Fiscal Mediation an efficient way for solving litigations

Balkan Trust for Democracy

28.094 $

Club Sportiv privat

Together for Traditional Karate-Do

Ambadasa Japoniei

87.850 $

Universitatea „Mihail Kogălniceanu”

Punctul National de Contact pentru Consultarea Resortisantilor – RCC

Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor
ţărilor terţe

Număr de referinţă: IF/09.01

305.000 lei

Universitatea „Mihail Kogalniceanu”

1 Bursa Grundtvig

Workshop 2009-1-GR1-GRU13-01862

GRUNDTVIG
WORKSHOPS
Registration form and agreement WO-learner

 

1.250 Euro

Asociaţia Eurominds

2 Burse individuale Grundtvig pentru personalul implicat în educaţia adulţilor

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

2.500 Euro

Misiunea “Credinţă
şi Dreptate ”Soroca,
Rep. Moldova și
Parohia

“Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”

Welcome Home!

EC-UN JOINT MIGRATION & DEVELOPMENT INITIATIVE (JM&DI)

199.260 Euro

Asociația Iubire și Încredere

 

The Youth Bridge of Volunteering

Fundatia SOROS

East – East: Partnership Beyond Borders Program

97.775 $

Autoritate Publică

LGU Wealth Network

Social Work for Better Life

Phare CBC 2004-2006

198.000 Euro

90.000 Euro